JA slide show

Openingsuren

Elke werkdag
van 09.00 - 12.00 uur.

Avondzitting op maandag
van 16.00 - 17.00 uur.

Tel.: 03 771 10 33
Fax: 03 771 00 36

Mariadal 1, 9140 Temse

Herziening van de huurprijs PDF Print E-mail

In principe wordt de te betalen huurprijs jaarlijks aangepast. Op dat moment wordt de huurprijs opnieuw berekend op basis van het referentie-inkomen, hetzij het inkomen van drie jaar daarvoor.

Er zijn echter ook tussentijdse huurprijsherzieningen mogelijk.

 • Wijziging in het gezinsinkomen.
 • Wanneer het gezingsinkomen met meer dan 20% daalt in vergelijking met het referentie-inkomen en dit gedurende een periode van drie maanden, kan de huurprijs herberekend worden op basis van het huidige inkomen. Het huidig inkomen wordt aangetoond op basis van de nodige documenten (loonfiches, attest vakbond, mutualiteit ...)
 • Wijziging in de gezinssamenstelling.
 • Wanneer een lid van het gezin of één van de inwonende personen de woning of het appartement verlaat, kan de huurprijsberekening herzien worden.
  Het vertrek van het gezinslid heeft dan voor gevolg dat hetzij het aantal personen ten laste wijzigt, hetzij het totale gezinsinkomen wijzigt.
  Betreft het een persoon die én niet ten laste was én wiens inkomen niet werd meegeteld voor de huurprijsberekening, dan blijft de huurprijsberekening ongewijzigd.
  Het vertrek van het gezinslid wordt gestaafd met een officieel document.
 • Uitvoering renovatiewerken aan de woning of het appartement.
 • Wanneer ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd aan een woongelegenheid heeft dit gevolgen op de huurwaarde van de woning of het appartement.
  Een gewijzigde huurwaarde heeft voor gevolg dat de te betalen huurprijs voor de huurder zal wijzigen na de uitvoering van de werken.